Budowa i integracja rozwiązań zrobotyzowanych | Robotyzacja produkcji przemysłowej

+ 48 533 712 322 | sales@roirobotics.com

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Przechodząc do kwestii finansowania kosztów stanowiska, każdy polski przedsiębiorca powinien zacząć od sprawdzenia, czy może skorzystać z wprowadzonej w styczniu 2022 roku ulgi na robotyzację. Ulga ta pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów robotów i innych urządzeń z nimi funkcjonalnie związanych w rozliczeniu podatkowym, w wysokości do 50% wydatków poniesionych na sprzęt i aplikacje zrobotyzowane zakupione w procesie modernizacji zakładu.

Do kogo kierowana jest ulga?

Do wszystkich przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku CIT lub PIT. Nie ma znaczenia wielkość i forma prowadzenia działalności. Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać firmy, które zainwestują w robotyzację i rozpoczną amortyzację robotów przemysłowych przed końcem 2026 roku.

Jakie są ogólne warunki stosowania ulgi?

Kluczowe jest ekonomiczne poniesienie kosztu. Przykładowo, w przypadku zakupu finansowanego z dotacji, ulgę można zastosować nawet do tej części wydatków, która nie podlega finansowaniu. Wszystkie poniesione koszty (maszyny, ich leasing, amortyzacja, serwisy, szkolenia, modernizacje) związane z robotyzacją, zsumowane na koniec każdego roku podatkowego, podlegają tej uldze od czasu rozpoczęcia amortyzacji do końca trwania ulgi.

Co obejmuje ulga?

Nabycie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń z uwzględnieniem leasingu finansowego (w szczególności robotów przemysłowych i urządzeń peryferyjnych).

Nabycie WNIP (wartości niematerialnych i prawnych) koniecznych do właściwego przyjęcia do używania oraz uruchomienia robotów przemysłowych

Nabycie usług szkoleniowych związanych z wdrożeniem maszyn i urządzeń

Jak ją liczyć? 

Dodatkowe odliczenie do 50% kosztów kwalifikowanych: 100% + 50% = 150 %

Ulga będzie funkcjonować na podobnych zasadach jak ulga B+R, czyli odliczenie będzie następowało przez złożenie deklaracji podatkowej na koniec roku.

Przykład liczbowy

Wydatki inwestycyjne (koszty podatkowe): 157 000 EUR, amortyzacja 19%

150% x 157 000 EUR x 19% CIT = 44 745 EUR 

Podatek CIT do zapłaty zostanie pomniejszony o kwotę: 44 745 EUR

„Zwrot z wydatków” wynosi do 9,5% inwestycji

Porozmawiajmy o Twojej inwestycji

Jeśli jesteś zainteresowany automatyzacją produkcji w swoim zakładzie, ale blokuje Cię niemożność sfinansowania Twojego przedsięwzięcia, skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże ukierunkować Twoje poszukiwania i zaproponuje rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb. W przypadku kontaktu mejlowego prosimy o wskazanie stanowiska, które Cię interesuje i podanie podstawowych informacji dotyczących Twojej firmy. Zapraszamy do kontaktu! Napisz: info@roirobotics.com lub zadzwoń + 48 533 712 322 albo skorzystaj z formularza poniżej:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Suma załączników (pliki .pdf, .jpg, .png, doc, docx, .rtf) nie może przekraczać wielkości 12 MB
back to top